SZATANSKI PLAN TAJNYCH ELIT -CO SIE STANIE Z POLSKA

W przypadku alchemi społecznej odpowiednikiem wybuchu termojądrowego była by rewolucja kulturalno religijna, obejmująca całą zbiorowość zamieszkującą okreslone tereny. Reakcja łańcuchowa jest w istocie serią jednostkowych reakcji następujących jedna po drugiej, dzieli się ją na: inicjowanie, propagację i terminację. Gdy proces inicjowania rewolucji społecznej jest szybszy lub przebiega z porównywalną szybkością do procesu propagacji (tj. serii identycznych, stale powtarzających się napływów islamskich [reakcji] prowadzących do otrzymania produktu multi kuti, z odtworzeniem się lub namnożeniem centrów reaktywności meczetów), reakcja nie ma charakteru łańcuchowego, lecz błyskawiczny. Powstaje naraz wiele centrów reaktywności (islamskiej), i uwaga: które błyskawicznie wyczerpują cały dostępny substrat (tkanki społecznej) w jednostkowych reakcjach propagacji, i po chwili, o ile substrat (uchodzców) nie jest stale dostarczany w tempie zbliżonym do szybkości inicjowania (rewolucji), reakcja wygasa ! Ukryci niewidzialni alchemicy zajmujący się sterowaniem społeczeństwami starają się zainicjować rewolucyjną reakcję, jednak jeśli proces terminacji (chrześcijańskiej samoobrony) jest szybszy od procesu inicjowania (napływu islamistów) w układzie nie zachodzą praktycznie żadne dające się zaobserwować reakcje, przynajmniej początkowo. Celem technologii społecznego czarostwa jest uzyskanie masy rewolucyjnej (krytycznej). W masie mniejszej od społecznej masy rewolucyjnej reakcja zainicjowana społecznym rozwarstwieniem (rozszczepieniem) spontanicznym zaniknie, w masie większej od masy rewolucyjnej reakcja będzie przebiegała w sposób gwałtowny (lawinowy) ! Masa rewolucyjna (krytyczna) danego narodowego materiału (społecznie rozszczepialnego) zależy od rasowych, kulturalnych i religijnych zanieczyszczeń (politycznych zdrajców), kształtu zbiorowego życia, oraz jej otoczenia (państw granicznych). W alchemicznych reaktorach zwanych zachodnimi społeczeństwami otwartymi-libelarnymi (kontrolowanych przez tajne organizacjach czarowskie masonerię) pojęcie masy krytycznej nie jest ściśle określone, z powodu stosowania chrześciajńskich ekranów i regulowanych moderatorów (tj. substancji narodowej służącej do obrony przed napływem uchodzcców) Wschodnie ekrany odbijają islamistów (neutrony) ‘z powrotem’ w kierunku zachodniego materiału rozszczepialnego dzięki czemu zwiększa się prawdopodobieństwo, że spowodują one rozszczepienie. Zatem masa potrzebna do stabilnej pracy społecznego reaktora zależy od jego konstrukcji. cały tekst znajduje się tutaj:


http://popotopie.blogspot.com/2015/09…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts