Agenda 21 ONZ Zobacz Co Nas Czeka W Przyszłości-Zrównoważony Rozwój

https://www.youtube.com/watch?v=WsEIOgqNMbg

Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.Efektywna realizacja Agendy 21 będzie wymagać głębokiej reorientacji całego ludzkiego społeczeństwa, jakiego świat nigdy nie doświadczył, poważnych zmian w priorytetach rządów i osób prywatnych oraz bezprecedensowych relokacji zasobów ludzkich oraz finansowych. Ta zmiana będzie wymagała troski o środowiskowe konsekwencje każdego ludzkiego działania, które powinno być zintegrowane z indywidualnym i zbiorowym podejmowaniem decyzji na każdym poziomie ” – ONZ Agenda 21

NAJNOWSZE WPISY