Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!

Instytucja wykonywania kontaktów zupełnie nieskuteczna (art 598/15/ i następne kpc).

Jednocześnie przypominamy, że kontakty to nie jest wychowywanie dziecka. Kontakty to takie sądowe żarty z prawa dzieci do wychowania przez oboje rodziców, żarty z prawa dzieci zagwarantowanego w art 58 § 1a, oraz 107 § 2 KriO.

„Wydaje się, że całkowicie nieskuteczna, zdegradowana do funkcjonującej tylko na papierze, instytucja egzekucji kontaktów ustanowiona nowelizacją z 2011 roku, była metodyczną konsekwencją tak samo zdegradowanej instytucji „kontaktów”, która oznaczała ustawowe przyzwolenie na „powierzenie” dziecka matce, a zredukowanie ojca do roli odwiedzającego.

Wprowadzono zatem dysfunkcjonalne, dwuetapowe postępowanie egzekucji kontaktów, gdzie w pierwszym etapie sąd miał zagrozić nakazaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku umożliwienia kontaktów, a dopiero w drugim etapie, po uprawomocnieniu się postanowienia o zagrożeniu, rodzica utrudniającego kontakty miałyby spotkać finansowe konsekwencje tego nagannego działania.

W praktyce do zasądzenia kwoty zagrożenia lub nawet do samego zagrożenia często w ogóle nie dochodziło.

Procedura ta stanowi wręcz zachętę dla tzw. rodzica pierwszoplanowego, by wyalienował drugiego rodzica z życia dziecka celem założenia nowej rodziny z „czystą kartą” i uzyskania wyższych alimentów na dziecko, ze względu na niedokładanie osobistych starań do wychowania dziecka przez drugiego rodzica

NAJNOWSZE WPISY