Anunaki -skad sie wziely torebki

Sięgając do końca epoki lodowcowej, niektóre dzieła sztuki znalezione na ścianach jaskiń przypominały dzisiejszą torebkę. Kształt ten pojawiał się w ruinach starożytnych tureckich świątyń, dekoracji Maorysów z Nowej Zelandii i rzemiosł wykonanych przez Olmeków z Ameryki Środkowej.
Jedna z najwcześniejszych odkrytych torebek jest w ruinach Göbekli Tepe, które datowane są na około 11 000 lat przed Chrystusem. Göbekli Tepe jest jednym z najstarszych kompleksów świątynnych, jakie kiedykolwiek odkryto (Tinfoil Hat, 2014), jednak to, do czego świątynia była używana, pozostaje tajemnicą. Wielu archeologów sugeruje, że sanktuarium oddawało ofiary religijne, ze względu na zebrane zwierzęce kości. Ściany i filary w świątyni są ozdobione skomplikowanymi rzeźbami zwierząt, bogów, mitycznych stworzeń i trzech torebek.

Torebka jest opisana jako “typowo zaokrąglony, przypominający ucghwyt na szczycie i prostokątne dno i może zawierać różne stopnie dodatkowych szczegółów tekstury lub wzoru” (Scranton, 2016). Niezależnie od tego, czy obrazy są samodzielne, czy w rękach boga lub stworzenia podobnego do bogini, istnieje kilka teorii na temat tego powtarzającego się obiektu.
Najprostszym wyjaśnieniem jest kosmos. Półkole torebki, paski, reprezentują półkulę nieba, podczas gdy kwadratowy kształt reprezentuje ziemię. Według Scrantona: “W starożytnych kulturach od Afryki po Indie i Chiny symbol koła kojarzył się symbolicznie z pojęciami duchowości lub niematerialności, podczas gdy kwadrat był często kojarzony z pojęciami Ziemi i materialności” ( Scranton, 2016). Dlatego obraz postrzegany jest jako zjednoczenie ziemi i nieba, elementów materialnych i niematerialnych.
Inne ustalenia
Torebka nadal pojawia się na całym świecie. Ukazuje się w dwóch kamiennych płaskorzeźbach, jedna wykonana przez Asyryjczyków w starożytnym Iraku w latach 880-859 pne, a druga wykonana przez Olmeków ze starożytnej Mezoameryki w latach 1200 – 400 pne. i następnie w Nowej Zelandii na obrazie bohatera, który wzniósł się do domu bogów i wrócił na ziemię “niosąc trzy kosze mądrości”. Wreszcie, w starożytnych egipskich hieroglifach, podobny do torebki wizerunek jest często używany w domach dla bogów i bogiń, podobny do indiańskiego tipi.
Motyw torebki wydaje się być symbolem kosmologicznym, który często jest pomijany przez ogół społeczeństwa, co oznacza znacznie więcej niż to, co widzimy.

https://www.disclose.tv/the-answer-to-the-mysterious-handba…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts