Proroctwo Czy obcy Anunnaki wracają na Ziemię?

Według badacza, Anunnaki muszą wrócić na Ziemię, aby naprawić to, co zabrudziły w odniesieniu do “naszego śmieciowego DNA”, aby przyspieszyć duchowe przebudzenie i ewolucję ludzkiej świadomości.

Anunnaki mogą wracać na Ziemię.
W ostatnim wywiadzie Stan Deyo, badacz i autor różnych badań ufologicznych, twierdził, że ma uprzywilejowane informacje, powiedział NASA i Pentagon wierzą, że Anunnaki powróci na Ziemię wraz z przybyciem planety Nibiru. W rzeczywistości uważa się, że bogowie ci już tu są i mówi się, że planują strategię “kontaktu” z ludźmi w etapach.

Kim byli Anunnaki?

arbol vida Anunnaki 471x420 - Proroctwo Czy obcy Anunnaki wracają na Ziemię?

Zgodnie z mitologią sumeryjską Anunnaki uważano za bogów pozaziemskich, w starożytnych tekstach znajdują się wyrażenia odnoszące się do nich jako “ci, którzy zeszli z nieba”. Składały się one z panteonu bogów z innego świata, rasy istot zbyt postępowych, ale przede wszystkim niezwykle potężnych. Wśród jego członków byli życzliwi bogowie i inne zło, tzn. między sobą była dwoistość postaci. Przypisuje się im również, że stworzyli ludzkość.

Dlaczego ci bogowie przyszli do naszego świata?
Te starożytne historie mówią, że na planecie Nibiru żyła rasa istot pozaziemskich bardzo podobnych fizycznie do nas, mówi również, że istnieją dwie teorie próbujące rozszyfrować powód, dla którego Anunnaki przybył na naszą planetę.

Po pierwsze uważa się, że ich głównym celem było poszukiwanie cennych metali i minerałów już wyczerpanych na ich planecie, ponieważ ich atmosfera doznała poważnych zniszczeń i wierzyli, że złoto może ich uratować, przeszukując galaktyki, które znaleźli na Ziemi, praktycznie, do tego czasu, skąpane w złocie. Druga hipoteza zakłada, że doszło do zderzenia Nibiru i Tiamatu, przy czym ta ostatnia jest planetą pomiędzy Marsem i Jowiszem, ale wcześniej 12 par Anunnaki poszukiwało zbawienia w statku kosmicznym, który dotarł do Ziemi. Jednak z tych dwóch hipotez, pierwsza to ta, która zyskała najwięcej siły.

anunnaki creadores de la humanidad - Proroctwo Czy obcy Anunnaki wracają na Ziemię?

Lokalizując nas w czasie uważa się, że wydarzenia te miały miejsce około 430 tys. lat p.n.e., a region, w którym osiedlili się na kuli ziemskiej, jest tym, co było znane jako Mezopotamia. Asyryjczycy i Babilończycy nazywali swojego szefa Boga “Mardukiem”. Sumerzy powiedzieli, że orbita wokół słońca Nibiru trwała 3.600 lat, co oznacza, że rok lub SARS na Planecie Nibiru odpowiada w czasie 3.600 lat ziemi. Wiedział również, że oczekiwana długość życia Anunnaki wynosi 120 SARS, czyli 432.000 lat.

Co się stało, gdy znaleziono złoto?

Anunnaki były podporządkowane przez przełożonych lub mistrzów Nibirui, co oznaczało dla nich pracę jako niewolnicy w kopalniach wydobywających złoto. Buntowali się przeciwko mistrzom wyższego rzędu i domagali się stworzenia gorszej rasy, która zastąpiłaby ich w górnictwie, ponieważ ich intelekt zasłużył na lepsze wykorzystanie niż praca zwykłego robotnika.

Nauczyciele mieli dostęp i stworzyli nową rasę na ziemi, łącząc swoje geny z genami bardziej rozwiniętych naczelnych niż na ziemi.

Jednak dotarcie do tego, co dziś znane jest jako homo sapiens, nie było łatwym zadaniem, było kilka prób stworzenia aż do osiągnięcia nas, w rzeczywistości, pierwsi ludzie stworzeni przez Anunnaki nie mieli zdolności do reprodukcji. I w tym momencie zastanawiamy się, co się z nimi wszystkimi stało, ponieważ w tym czasie w układzie słonecznym występowało bardzo szczególne zjawisko, które pociągnęłoby za sobą wielką powódź. W ten sposób reszta “niedoskonałych” ras pozostałaby na śmierć i tylko ostatnie stworzenie, homo sapiens, miałoby prawo do życia, ponieważ było ono złożone i niepowtarzalne.

Anunnaki volviendo a la tierra - Proroctwo Czy obcy Anunnaki wracają na Ziemię?

Dlaczego nasi bogowie-twórcy wracają na Ziemię?
Ponieważ bogowie Anunnaki są odpowiedzialni za naszą genezę, nie trzeba dodawać, że to oni zdefiniowali wszystkie funkcje naszego organizmu i napisali ludzkie DNA. Są naukowcy, którzy twierdzą, że nasze instrukcje genetyczne zostały stworzone w przestrzeni kosmicznej, które są podzielone na dwie części, jedną prostą lub podstawową i drugą złożoną. Wyjaśniałoby to doskonale, dlaczego istnieją istoty pozaziemskie, które wyglądają jak ludzie (humanoidy), po prostu dlatego, że w rzeczywistości zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo naszych bogów, Anunnaki, z którymi dzielimy pewne cechy fizyczne.

Naukowcy mają dowody, że plan Nibiruanów miał nie tylko tworzyć życie na Ziemi, ale także na różnych planetach układu słonecznego i innych istniejących galaktyk.

zrodlo misterio

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts