Czy istnieje możliwość życia pozaziemskiego w naszym wszechświecie?

Znalezienie życia pozaziemskiego stało się kontrowersyjnym tematem dla świata nauki, można powiedzieć, że stało się coraz trudniejsze, ale poszukiwanie ET teraz nie jest tak kontrowersyjne, ale obecne pytanie brzmi: czy życie pozaziemskie jest tak rozwinięte, jak mamy nadzieję? Odpowiedzi udzieliłaby wiedza naukowa, która dotychczas nie jest dostępna, jednak nowe badanie ujawnia, że być może nie jest to ilość pozaziemskich informacji, które sobie wyobrażamy, ale prawdopodobieństwo ich istnienia jest obecne, co to jest to nowe badanie?

Czy istnieje możliwość życia pozaziemskiego w naszym wszechświecie?

¿Existe la posibilidad de vida extraterrestre en nuestro universo?

Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Poprzednie teorie i nowe badania znajdą życie ET
Pamiętając słynne słowa, jeśli wszechświat jest pełen pozaziemskich cywilizacji, gdzie one są? Dlaczego żaden z nich nie skontaktował się z Ziemią? Wypowiadane w 1950 roku przez włosko-amerykańskiego fizyka Enrico Fermiego, słynny paradoks Fermiego można powiedzieć, że to właśnie te słowa rozświetliły knot, aby wyprodukować kolejne nie mniej znane równanie Drake’a.

Celem równania Drake’a nigdy nie było poszukiwanie dokładnej liczby istniejących cywilizacji pozaziemskich, wręcz przeciwnie, zostało ono wykorzystane do przybliżenia prawdopodobnych cywilizacji ET, które mogłyby zostać wykryte w Drodze Mlecznej.

Według równania N = Rf p n c f l f i f c c L, że prawdopodobna ilość będzie miała podstawę w tworzeniu się gwiazd na rok (R), ułamek gwiazd na planety (fp), następnie planety zamieszkałe przez system planet (nc), ułamek panet z życiem (fl ), ułamek inteligentnego życia (fi), ułamek wykrywalnych cywilizacji (fc) i wreszcie przeciętne życie cywilizacji w latach (L).

Dzięki teleskopowi Keplera agencji NASA byliśmy w stanie zobaczyć liczbę planet, które znajdują się wokół gwiazd, te światy z możliwością zamieszkania rozrastają się w całej galaktyce, inne zmienne są utrzymywane w powietrzu.

Nowe badania przeprowadzone przez naukowca Uniwersytetu Oksfordzkiego Anders’a Sandberg’a i zespół współpracowników mówią, że mogą udowodnić istnienie kilku cywilizacji pozaziemskich w obrębie widzialnego wszechświata, ale również mówią, że mogą udowodnić coś innego.

Dla nowego badania Sandberg i jego zespół zasugerował, aby zmienić nieznane kawałki równania, to znaczy zamiast obliczyć jedną liczbę włączono zakres, coś jak zamiast powiedzieć, że jest 1/100 prawdopodobieństwa życia w ewolucji nie wyjaśnia niczego, jeśli prawdopodobieństwo są z dokładnością 1 z każdego 100 między 1/100 i 1/10 lub między jednym i jednym w googolu (10 ^ 100) wyjaśnił naukowiec.

Różniąc się od paradoksu fermi, te nowe badania dotykają problemu niepewności rzędu wielkości w każdej części równania Drake’a w sposób bardziej liniowy i stanowczy.

Czy istnieje możliwość życia pozaziemskiego w naszym wszechświecie?

Lepsze zrozumienie nowego badania na temat istnienia życia ET
Dodanie liczb do równania Drake’a oznacza ewoluującą naukę, istnieje naprawdę kilka gałęzi nauki. Astronomia nie jest jedyną, również chemia i biologia są związane z wiedzą, jak rozwija się życie, zwłaszcza życie inteligentne. Zrozumienie historii życia ludzkiego może pomóc określić, jak długo może mieć inteligentna cywilizacja.

¿Existe la posibilidad de vida extraterrestre en nuestro universo?

W dzisiejszych czasach nikt nie wie, jak rozwija się życie, ale nauka stara się wiedzieć jak. Kiedy zostanie określony proces biochemiczny, w wyniku którego powstało życie z materiałów nieorganicznych, łatwiej będzie poznać, jak natura zaczyna życie sama z siebie, przynajmniej to, które znamy dzisiaj” – powiedział Sandberg.

Wnioski dotyczące nowego badania
Wierzę, że z czasem będziemy w stanie uzupełnić wszystkie zmienne, jestem optymistą w tej kwestii, mówię Sandberg. Być może będziemy musieli rozwiązać niektóre galaktyki, zanim będziemy mieli solidną kalkulację inteligentnego życia, ale jestem przekonany, że będziemy w stanie je rozwiązać.

Zrozumienie, że liczba liczb to po prostu krok, poważne wyzwanie. Niezwykle ważne jest również kontynuowanie polowań lub szukania innych cywilizacji, ich istnienie może pomóc nam zrozumieć, jak bardzo są one podobne lub powszechne.

Musimy kontynuować poszukiwania i nadal słuchać sygnałów pozaziemskich, znaleźć jakąś odległą cywilizację, wykryć megastrukturę lub po prostu jakąś pozaziemską ruinę, która mogłaby ogromnie zmodernizować nasze szanse w jednej chwili.

zrodlo misterio

NAJNOWSZE WPISY