Żyjemy z niewidzialnymi istotami obcymi. Czy są niewykrywalne?

Dziwna teoria objaśniona w nowej książce koreańskiego instruktora Young-hae Chi, zatytułowanej Extraterrestrial Visits and the End of Humanity, sugeruje, że dzielimy Ziemię z niewidzialnymi istotami pozaziemskimi i że, w przeciwieństwie do tego, co wielu może myśleć, cywilizacja ta próbuje uratować nasz gatunek i ich od całkowitego zniszczenia poprzez hybrydową reprodukcję z ludźmi. Nie po raz pierwszy ekspert akademicki wspomina o relacji człowiek-obcyhybryda, jednak tym razem jest to zupełnie inne podejście.

Żyjemy z niewidzialnymi istotami pozaziemskimi. Czy są niewykrywalne?

Convivimos con seres extraterrestres invisibles ¿son indetectables?

Czy żyjemy z rasą pozaziemską, która próbuje nas uratować poprzez reprodukcję hybrydową?
W wywiadzie dla The Oxford Student, Chi podzielił się kilkoma z najważniejszych punktów swojej książki, w tym teorią, że ponieważ ci niewidzialni kosmici żyją wśród nas, są zainteresowani uniknięciem zniszczenia świata przez zmiany klimatyczne.

Naukowiec twierdzi, że istoty pozaziemskie, które przecinają się z ludźmi, mogą być przeznaczone do stworzenia gatunku hybrydowego, zdolnego do przetrwania w przyszłych warunkach klimatycznych na Ziemi, lub że obcy “produkują te hybrydy jako rozwiązania konfliktów, przyszłego lidera”.

Chi nie dostarcza żadnych dowodów na poparcie swojej teorii podczas wywiadu, jednak zapewnia, że w książce jest wszystko związane z nią. Chociaż wielu ludzi krytykowało go, fakt, że ktoś tak wykształcony i studiował jak Chi pisze kompletną książkę opartą na zbawieniu Ziemi przez środki pozaziemskie również pokazuje, jak zniechęcająca jest przyszłość dla naszej planety.

Czy niewidzialne istoty pozaziemskie są niewykrywalne?

Pozaziemscy mają taką samą biosferę jak ludzkość.
Dr Chi stwierdza również, że obcy podzielają naszą biosferę i działają na rzecz przezwyciężenia spustoszenia zmian klimatycznych.

Podczas prezentacji swojej książki Chi zacytował Davida Jacbosa, badacza specjalizującego się w uprowadzeniach w Stanach Zjednoczonych, który twierdzi, że głównym celem istot pozaziemskich jest kolonizacja Ziemi, krzyżowanie się z ludźmi w celu stworzenia nowej rasy hybrydowej. Hybrydy drugiej generacji to, według Jacobsa, chodzenie wśród nas bez bycia widzianym.

Convivimos con seres extraterrestres invisibles ¿son indetectables?

Chi zapewnia również, że o przetrwanie Ziemi troszczą się nie tylko naukowcy i teologowie, ale także istoty nieludzkie, które są nią zainteresowane.

Czas z najwyższym rekordem obserwacji UFO i pozaziemskich zjawisk obcych pokrywa się z czasem, kiedy Ziemia staje w obliczu poważnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne i broń jądrowa.

Stwierdza on, że można założyć, mniej więcej, że projekt hybrydowy jest odpowiedzią na to nieuchronne zniknięcie cywilizacji ludzkiej.

Czy niewidzialne istoty pozaziemskie są niewykrywalne?

Convivimos con seres extraterrestres invisibles ¿son indetectables?

Zmiany klimatyczne mogą zaszkodzić istotom pozaziemskim.
Profesor twierdzi, że jeśli teraz podejmiemy działania w sprawie zmian klimatycznych, nie tylko będziemy w stanie uratować siebie jako gatunek, ale będziemy w stanie pokazać tym istotom pozaziemskim, że nie mają one racji oceniając nasze możliwości moralne.

Zapewnia pan również, że jeśli istoty te pochodzą z odległych światów, nie powinny się o nas martwić. Dlatego nie mogą one być z daleka, muszą mieszkać bardzo blisko nas i nie możemy ich zobaczyć. Możemy użyć analogii ryb, które mogą ważyć i postrzegać rzeczy tylko tak, jak mogą, więc możemy postrzegać rzeczy tylko tak, jak możemy, więc nasza percepcja świata może być również ograniczona przez nasz organizm.

Zgodnie z teorią Chi, fakt, że istoty pozaziemskie i ludzkie mają tę samą biosferę oznacza, że zmiany klimatyczne będą miały na nie również negatywny wpływ, więc poszukują sposobu na uratowanie świata przed ich skutkami, zarówno dla nas, jak i dla nich.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts