Jest szansa, że odbierzemy sygnał obcej cywilizacji. nowy wynalazek Epela#wynalazki

Posibilidades De Captar Una Señal De Una Civilización Extraterrestre 1068x601

Naprawdę jesteśmy sami we wszechświecie? Jest to pytanie, które przenika do głębi ludzkości, ponieważ jest świadome, że żyje, jak mówi Carl Sagan, w “bladoniebieskim miejscu we wszechświecie zwanym Ziemią”.

Chociaż dla wielu ludzi istnienie inteligentnego życia pozaziemskiego jest tylko czymś w rodzaju science fiction, istnieje coraz więcej wskazówek i dowodów, które dowodzą, że być może istnieje więcej cywilizacji takich jak nasza. Dlatego też narodził się projekt SETI, który miał na celu przejęcie kontroli nad poszukiwaniem pozaziemskiej inteligencji.

Posibilidades de captar una señal de una civilización extraterrestre

Eksperymenty prowadzone są w ramach tej instytucji od drugiej dekady XX wieku, wiele z nich opiera się na fakcie, że podobnie jak my, inne cywilizacje również emitują sygnały radiowe, które uciekają w przestrzeń kosmiczną i choć niektóre naprawdę zaskakujące i tajemnicze zostały zarejestrowane, żadna z nich nie została powtórzona lub zebrała wystarczającą ilość pożywienia, by uznać je za znak, że życie toczy się poza planetą. Teraz, nowy system statystyczny, który mógłby ujawnić światu, czy sygnały radiowe docierające do Ziemi są emitowane przez cywilizację pozaziemską, czy też nie.

SETI Czy mamy zamiar rozpoznać inteligentne życie pozaziemskie?
Naukowiec EPEL Claudio Grimaldi, który współpracuje z Uniwersytetem w Berkeley, opublikował model, który opracował, gdy znalazł coś, co, co jest ciekawe, dość odległe od przestrzeni; prawdopodobieństwo, że nanorurki węglowe wymienią elektrony. W ten sposób zmienił on nanorurki dla gwiazd, które dodane do pozostałych parametrów, takich jak wielkość galaktyki i całkowita liczba gwiazd wokół niej, narysowałyby rodzaj mapy statystycznej, która określałaby obszary, na których mogą być wykrywane pozaziemskie emisje radiowe.

Model ten pomaga naukowcom interpretować zarówno możliwość sukcesu, jak i porażki w wykrywaniu sygnałów pozaziemskich w różnych odległościach od planety. Teoria ta stanowi narzędzie do wnioskowania z przyszłych obserwacji praktycznych normalnej liczby sygnałów, które mogą dotrzeć do planety. Na przykład, jeśli sygnał jest odbierany w odległości około tysiąca lat świetlnych od Ziemi, jest prawie pewne, że wiele innych sygnałów z reszty galaktyki przejdzie przez nasz świat, nawet jeśli nie zostały one jeszcze wykryte.

Posibilidades de captar una señal de una civilización extraterrestre

Sygnały radiowe w naszej galaktyce są dowodem istnienia istot pozaziemskich.
Nawet jeśli żaden sygnał nie zostanie odebrany w ciągu tysiąca lat świetlnych, Grimaldi twierdzi, że istnieje ponad dziesięcioprocentowa szansa, że Ziemia będzie w stanie odebrać sygnały z innych regionów galaktyki. Ale nie są one jeszcze zlokalizowane, ponieważ niezbędna technologia nie jest dostępna.

Przeciwnie, model szacuje, że gdyby mógł śledzić emisje co najmniej czterdzieści tysięcy lat świetlnych dalej i nic nie znaleziono, można by stwierdzić, że nie istnieje żadna inna inteligentna cywilizacja pozaziemska, ani nie jest tak rozwinięta jak nasza w galaktyce. Wadą jest to, że do tej pory eksperci byli w stanie szukać sygnałów tylko w ciągu czterdziestu lat świetlnych, więc zakres badań jest nadal ogromny.

Poszukiwania życia pozaziemskiego postępują.
Pomimo faktu, że osiągnięto już duży postęp technologiczny w zakresie wyszukiwania sygnałów w przestrzeni kosmicznej, jak na przykład gigantyczny teleskop radiowy Square Kilometer Array, który jest niczym innym jak teleskopem o ogromnych rozmiarach produkowanym w RPA i Australii, o całkowitych wymiarach zbioru wynoszących jeden kilometr kwadratowy, czy też najbardziej ambitny program, Breakthrough Listen, którym zamierzają pokryć kilkanaście razy więcej nieba niż poprzednie wyszukiwania i skanować znacznie większe pasmo częstotliwości. Dla naukowca rozszerzenie zakresów poszukiwań do tych wielkości zwiększa, choć trochę, szanse na znalezienie zaawansowanego życia pozaziemskiego w kosmosie.

Z tego powodu takie modele statystyczne służą obecnie jedynie do oceny niewielkiego ułamka przestrzeni, czyli miejsca, w którym jest ona przeszukiwana. Oznacza to, że należy zainwestować znacznie więcej czasu i wysiłku w tego typu badania, aby w końcu nawiązać upragniony kontakt pozaziemski.

zrodlo https://misterio.tv/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts