Nikola Tesla Liczby 3, 6 i 9 Dlaczego Akurat Te ?

Encyklopedia Britannica wymienia Nikolę Teslę w pierwszej dziesiątce najbardziej fascynujących ludzi w historii. Nikola Tesla był inżynierem elektrykiem, który zmienił świat dzięki wynalezieniu silnika indukcyjnego prądu zmiennego, co umożliwiło uniwersalną transmisję i dystrybucję energii elektrycznej. Dlaczego więc jest on praktycznie nieznany ogółowi społeczeństwa? Dziś płacimy za elektryczność, ponieważ urządzenia darmowej energii Tesli zostały zniszczone przez J.P. Morgana za to, że nie był w stanie czerpać z niej zysków. Ten rzadki film jest gwiazdą Orsona Wellesa i stanowi dramatyczne odtworzenie spotkania Nikoli Tesli, przemysłowca J.P. Morgana i Thomasa Edisona, które zadecyduje o losach i przyszłości dzisiejszej energetyki elektrycznej w Ameryce i na świecie. Ale co się stało z Teslą? “Energia elektryczna jest wszędzie obecna w nieograniczonych ilościach i może napędzać światowe maszyny bez potrzeby użycia węgla, ropy, gazu czy innych popularnych paliw.” -Nikola Tesla “Mój mózg jest tylko odbiornikiem. We Wszechświecie istnieje rdzeń, z którego czerpiemy wiedzę, siłę, inspirację. Nie wniknąłem w tajemnice tego rdzenia, ale wiem, że ono istnieje.” -Nikola Tesla Brakujące sekrety Nikola Tesla “Za wiele pokoleń minie, nasze maszyny będą napędzane przez moc osiągalną w każdym punkcie wszechświata. W całej przestrzeni jest energia.” -Nikola Tesla ‘Nikola Tesla Unlimited Free Energy Forever’ to obszerny film dokumentalny przedstawiający fizyków i wynalazców, którzy rzucają wyzwanie nauce ortodoksyjnej, by pomimo wyśmiewania i tłumienia tej niezanieczyszczającej technologii posunąć do przodu. Zobacz rzeczywiste, działające prototypy, które przeciwstawiają się fizyce klasycznej, w tym fenomenalne eksperymenty w zakresie antygrawitacji i transmutacji metali. “Kiedy technologia bezprzewodowa zostanie doskonale zastosowana, cała Ziemia zostanie zamieniona w ogromny mózg, który w rzeczywistości jest, wszystkie rzeczy są cząstkami prawdziwej i rytmicznej całości. Będziemy mogli komunikować się ze sobą natychmiast, niezależnie od odległości.” -Nikola Tesla “Fale Alfa w ludzkim mózgu są pomiędzy 6 a 8 herców. Częstotliwość fal w ludzkiej jamie mózgu rezonuje pomiędzy 6 a 8 herców. Wszystkie systemy biologiczne działają w tym samym zakresie częstotliwości. Ludzki mózg fale alfa funkcjonuje w tym zakresie i rezonans elektryczny ziemi jest między 6 i 8 herców. Tak więc cały nasz system biologiczny – mózg i sama ziemia – pracują na tych samych częstotliwościach. Jeśli będziemy w stanie elektronicznie sterować tym systemem rezonansowym, będziemy w stanie bezpośrednio sterować całym systemem

NAJNOWSZE WPISY