Czy na Jeziorze Wostok może istnieć obca cywilizacja?#Antarktyda

Alienigenas Antartida Lago

Możliwość istnienia życia pozaziemskiego w jeziorze Vostock nie byłaby odległa, ponieważ warunki jego ekosystemu przypominają warunki innych ciał w układzie słonecznym. Badania wykazały, że żyjące tam organizmy mogą być podobne do każdego życia pozaziemskiego.

Tak jak w jeziorze Vostock pod grubą warstwą lodu znajduje się ocean, tak na księżycach Jowisza i Saturna jest bardzo podobne siedlisko. Jak to możliwe, że te wody również nie zamarzły i pozostały płynne?

Nueva evidencia ¿Podría haber vida extraterrestre en el lago Vostok?

Gruba na 70 metrów warstwa osadów tworzy dno jeziora, gdzie ukryty jest unikalny klimat życia na Antarktydzie, który istniał tam przed powstaniem grubej pokrywy lodowej, dlatego jego badania wzbudziły duże zainteresowanie środowiska naukowego.

Pojawiło się wiele teorii dotyczących odpowiedzi na pytanie, czy woda ta pozostała płynna pod tak grubą pokrywą lodową, która ją pokrywa.

Wśród hipotez, dla których zakłada się, że woda ta nie zestalała się, jest wielkie ciśnienie wywierane przez ciężar lodu o grubości około 3700 metrów, mówi się, że ciśnienie wynosi 360 atm, plus temperatura, geotermalne ciepło wnętrza ziemi.

Biorąc pod uwagę, że w tym obszarze ziemia wywiera ciepło na skały, na których spoczywa jezioro, a skały te ogrzewają wodę, wówczas duża pokrywa lodowa pełni rolę warstwy ochronnej izolującej od zimna powierzchni.

Jak prowadzone są badania nad jeziorem Vostock na Antarktydzie?
Analizy jeziora zostały przeprowadzone na tyle, na ile było to możliwe, aby nie zanieczyścić tamtejszego ekosystemu. Od 1998 r., kiedy to wykonano pierwsze wiercenie w pokrywie lodowej, osiągnięto jedynie 3 623 metry, zatrzymując się na 100 metrów, aby uniknąć dotknięcia wody, pobrano jedynie próbki lodu, który otaczał wodę.

Później, więcej perforacji zostało wykonanych bez bezpośredniego dotarcia do wody i trwają prace nad stworzeniem takiego rodzaju perforacji, który pozwoli na usunięcie wody bez jej zanieczyszczania.

Nueva evidencia ¿Podría haber vida extraterrestre en el lago Vostok?

Co zostało znalezione w próbkach w pobliżu wody?
Najgłębsze wiercenia, jakie kiedykolwiek wykonano w Stanach Zjednoczonych, naukowcy znaleźli 1623 gatunki dla swoich sekwencji genowych, z których pewien procent stanowiły istoty eukariotyczne z jądrem, około 6 procent z nich zostało znalezionych.

Wśród grupy bakterii znaleziono taką, która utrzymuje się tylko w jelitach ryb, dlatego też rozważano możliwość istnienia na dnie jeziora złożonych organizmów, skorupiaków i ryb.

Główna teoria, która wyłoniła się z przeprowadzonych badań jest taka, że jezioro to istniało przez dziesiątki milionów lat i że w ciągu ostatnich 14 czy 15 milionów lat było ono pokryte i ukryte wśród wielkiej warstwy lodu.

Być może jest to siedlisko życia wielokomórkowego, jak grzyby, które w niewytłumaczalny sposób przeżywają głęboko w morzu, gdzie ciśnienie jest jeszcze większe niż w Vostocku, grzyby współistnieją z bakteriami pobierającymi energię z materii nieorganicznej.

Nueva evidencia ¿Podría haber vida extraterrestre en el lago Vostok?

Czy ekosystem jeziora Vostok przypomina inne planety w układzie słonecznym?
Badania przeprowadzone pod koniec 2017 r. wykazały, że organizmy te istniały na dnie morza przez około 2,4 miliarda lat “jeszcze zanim atmosfera została wypełniona tlenem, co oznacza, że istnienie organizmów wielokomórkowych jest tak złożone, że nie zależy ani od tlenu, ani od atmosfery, ani od żadnego innego korzystnego stanu na powierzchni planety Ziemi” – wyjaśnia raport z badań.

Mars, Ceres, Europa, Enceladus, Tytan i niektóre inne elementy Układu Słonecznego mają warstwę lodu z wodą wewnątrz, pod wysokim ciśnieniem, środowisko dość podobne do jeziora Vostock, dlatego przypuszcza się, że jeśli pod lodem Antarktydy znajdzie się jakieś życie, nie ma wątpliwości, że na innych światach galaktyki lub Układu Słonecznego istnieje podobne.

wiecej tutaj .https://vk.com/club190035190 mozna logowac sie za pomoca fb

portal zastrzega sobie aby zminiac tresc artykulu

zrodlo https://misterio.tv

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related posts