Czy niezidentyfikowane podwodne obiekty są obcego pochodzenia?

Los Objetos Submarinos No Identificados Extraterrestres. 1

Myśląc o Obcych, zwykle patrzymy na przestrzeń kosmiczną, światy poza naszym Układem Słonecznym, które lądują z nieba na Ziemi, ale nigdy nie patrzymy na inne możliwe miejsca, gdzie istnienie Obcych jest możliwe. Dlatego też będziemy mówić o NSO, tych niezidentyfikowanych obiektach podwodnych, które stopniowo pojawiają się na całym świecie coraz częściej i mają historię sięgającą XV wieku. UFO istniało na przestrzeni dziejów i nigdy nie zwracaliśmy na nie odpowiedniej uwagi… Jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z OSNI jest związane z Krzysztofem Kolumbem i jego podróżą do Ameryki, kiedy to jego…

Czy nowy sygnał uchwycił dowody pozaziemskiego życia we wszechświecie? #ufox

Nueva Señal Captada Desde El Espacio Exterior Podría Confirmar La Existencia De Vida Extraterrestre Opt

Naukowcom udało się odebrać sygnał radiowy pochodzący z przedmieść kosmosu, powtarzający się sygnał, który wywarł ogromny wpływ i wywołał szał wśród naukowców i myśliwych UFO, sprawiając, że duża część tej społeczności uważa, że nie jesteśmy sami, oraz że może to być wielkim znakiem, iż istnieje życie pozaziemskie. Sygnał odebrany z kosmosu mógłby potwierdzić istnienie życia pozaziemskiego. Naukowcy uważają, że być może zetknęli się z życiem pozaziemskim i postrzegają je jako próbę komunikacji z nami. Powtarzający się impuls radiowy, który został zarejestrowany spoza życia mlecznego, naukowcy, którym udało się uzyskać sygnał,…