Ojcowie przeciw aborcji

Ojcowie przeciw aborcji. zerósł, druga sięga poziomu głowy, a trzeci-przedszkolak krąży bez przerwy wokół mnie z uśmiechniętą buzią i cieszy się życiem.. „Czarny protest” kobiet /i nie tylko/ ubranych na czarno 3 października zmotywował nas- ojców, ale i kobiet-matek skupionych w organizacji, do ponownego zabrania głosu w kwestii aborcji. W obronie życia nienarodzonych  publicznie już w 2011 roku wypowiedział się Ireneusz Dzierżęga ze Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka. Dziś /październik 2016r./ w niezmiennej formie treść naszego oświadczenia brzmi tak samo. Nie mamy zamiaru niczego zmieniać, poprawiać czy unowocześniać. Dla…

Konieczne są natychmiastowe zmiany w przepisach o utrudnianiu kontaktów z dziećmi!

Instytucja wykonywania kontaktów zupełnie nieskuteczna (art 598/15/ i następne kpc). Jednocześnie przypominamy, że kontakty to nie jest wychowywanie dziecka. Kontakty to takie sądowe żarty z prawa dzieci do wychowania przez oboje rodziców, żarty z prawa dzieci zagwarantowanego w art 58 § 1a, oraz 107 § 2 KriO. „Wydaje się, że całkowicie nieskuteczna, zdegradowana do funkcjonującej tylko na papierze, instytucja egzekucji kontaktów ustanowiona nowelizacją z 2011 roku, była metodyczną konsekwencją tak samo zdegradowanej instytucji „kontaktów”, która oznaczała ustawowe przyzwolenie na „powierzenie” dziecka matce, a zredukowanie ojca do roli odwiedzającego. Wprowadzono zatem…

Podpisz PETYCJĘ „STOP fałszywym psychologom”

Obecnie w Polsce nagminnie spotyka się nierzetelnych psychologów, od których zależą ludzkie losy. Najwyższy czas zmienić ten stan rzeczy. „Psycholog w swojej pracy z dzieckiem wkracza w świat jego psychiki – delikatnej i nie w pełni jeszcze ukształtowanej. Negatywnych konsekwencji niewłaściwego postępowania psychologa nie można więc przewidzieć, choć skutki te mogą być nieodwracalne. Od psychologów powinno się więc wymagać szczególnych kwalifikacji, osiągniętych w drodze specjalizacji, tak jak od lekarzy.” – Rzecznik Praw Dziecka – dnia 15 października 2012 roku – znak ZEW/071/21-2/2012/ZA Podpisz PETYCJĘ „STOP fałszywym psychologom” dla swojego dobra,…