ID2020.chip

Pobrane 13

Około jedna piąta światowej populacji (1,8 miliarda ludzi) nie ma osobowości prawnej, co pozbawia ich dostępu do opieki zdrowotnej, szkół, schronienia, wymiaru sprawiedliwości i innych usług rządowych. Powszechnie dotknięte grupy obejmują uchodźców wysiedlonych przez wojnę, spory terytorialne, ofiary głodu, wyrzutków społecznych, chaosu globalnego, niestabilności politycznej, konkurencji o zasoby i zmiany klimatu. W kontekście agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, przyjętej przez światowych liderów w 2015 r., Której nadrzędnym celem jest pozostawienie nikogo za sobą, potrzeba umożliwienia osobom cierpiącym na wykluczenie prawne, polityczne, społeczne i gospodarcze uzyskania oficjalnej tożsamości…

co dalej z pizza gate ?

Pobrane 12

To jest OGROMNE. Wygląda na to, że skandal “PizzaGate” obali kilku senatorów, kongresmanów, bankierów z Wall Street, dziennikarzy i inne złe stworzenia. Fundacja Clintona miała i ma głębokie powiązania z siecią pedofilów. Powoli wyjdą na jaw z nowymi objawieniami o Epsteinie i Weinerze. Jest dużo więcej do zrobienia. Spodziewamy się ruchu w przyszłym tygodniu. Aresztowania na wysokim szczeblu blisko 3 tuzinów pedofilskich polityków, z których niektórzy są dobrze znani. Uważa się, że 42 inne osoby również zostały złapane w sieć. W sumie 72. Istnieją wewnętrzne i niepewne siły, które próbują…

10 dni ciemnosci Qanon

Pobrane (10)

Trump tylko czekał, aż to zatrzyma głęboki stan i uwolni niewolnicze dzieci. We Francji jesteśmy naprawdę w całkowitej ciemności, jeśli chodzi o to, co dzieje się za kulisami, ale niektórzy dziennikarze z mediów u steru wydają się budzić z kontroli psychicznej, jak Pascal Praud. Ograniczeni Francuzi znajdują się twarzą w twarz z samym sobą. Jedni, jak można się było spodziewać w tych czasach, stają się bardzo agresywni, inni odnajdują się z powrotem w życiu rodzinnym, prawdziwych wartościach i małej naturze, którą widzą podczas swojego autoryzowanego czasu. Przypomnienie o tym, co…

Plany zwolennikow nwo

Pobrane (5)

Szatan niszczy swoich zwolenników. Ludzkość została wprowadzona w szatański kult. Kult szatański kontroluje i wykorzystuje swoich członków, niszcząc ich i robiąc z nich chorych. Szataniści wierzą, że społeczeństwo musi zostać zniszczone, aby można je było odbudować zgodnie z ich obłąkanymi specyfikacjami. PAŃSTWO POLICYJNE Do tej pory działaliśmy przy założeniu, że wirus “zniknie” (słowa Billa Gatesa) za miesiąc lub dwa. Scenariusz ten zakłada jednak, że Illuminati będą po prostu szukać zysków pieniężnych. Mają agendę polityczną ważniejszą od pieniędzy. Chcą całkowitej kontroli. Chcą wykorzystać swój monopol na kredyt w monopol na wszystko.…